Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

от 4 дек. 2019Новини0 коментари

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент  ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД  за сключване на сделки с акции от капитала на „Доверие обединен Холдинг“ АД както следва:

Обобщена информация: придобиване на 10 000 броя акции от капитала на „Доверие  – обединен холдинг“ АД, цена 2.900 BGN.  Дата на сделката 03.12.2019 г.

Място на сключване на сделката – БФБ София АД.