Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

от 3 дек. 2020Новини0 коментари

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент  ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД  за сключване на сделки с акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД както следва:

Обобщена информация: разпореждане с 11,768 броя акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД, цена 3.42 BGN.  Дата на сделката 02.12.2020 г.

Място на сключване на сделката – БФБ – София АД.