Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

от 5 февр. 2021Новини0 коментари

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент  ЕС 596/2014 от „Дарик холдинг“ АД за придобиване на 9 930 броя акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД, цена 3.23 BGN.  Дата на сделката 21.12.2020 г.

Място на сключване на сделката – БФБ София АД.