Удължаване срока на депозит от дъщерно дружество

8 дек. 2023

Уведомяваме Ви за удължаване на срока на договор за депозит от 29.11.2022 г. между „Доверие – обединен холдинг“ АД и „Индустриален холдинг – Доверие“ АД.

Уведомление