Успешно приключване на публичното предлагане на емисия конвертируеми облигации

29 мар. 2024

Уведомяваме Ви за успешното приключване на подписката и резултатите от публичното предлагане на емисия конвертируеми облигации на „Доверие – обединен холдинг“ АД, извършено съгласно решения на Управителния съвет от 24.11.2023 г. и 05.01.2024 г. и Проспект за публично предлагане на 200 000 конвертируеми лихвоносни необезпечени облигации, одобрен с Решение № 46-Е/25.01.2024  г. на Комисията за финансов надзор.

Уведомление – резултати от публично предлагане