Устойчив ръст за B.C. Moldindconbank S.A.

от 8 ян. 2021Новини0 коментари

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на месец Ноември 2020 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A. продължава да следва устойчив ръст в резултати си въпреки световните икономически сътресения породени от COVID -19.

Оперативната печалба на банката е 64 млн. лева, а нетната печалба достига 37 млн. лева.

Реализираните приходите от дейността достигат 99 млн. лева., като ръста спрямо същия период на предходната година е 1%.

Активите са на стойност 1 954 млн. лева, нараствайки с 6% за една година. Пазарният дял на MICB се задържа трайно над 20%, което затвърждава втората позиция на банковия пазар в Р Молдова.

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ НА MOLDINDCONBANK МОЛДОВА