Дневен ред на общото събрание на акционерите на BC Moldindconbank S.A.

23 май 2023

Уведомяваме Ви, че на 23.05.2023 г. „Доверие – инвест“ ЕАД получи официална писмена покана, заедно с бюлетина за гласуване на редовното общо събрание на акционерите на BC “Moldindconbank“ S.A., насрочено за 16.06.2023 г. В бюлетината са посочени конкретни предложения за решения по точките от дневния ред на заседанието.

Уведомление