Покана за редовно общо събрание на акционерите на „Доверие – обединен холдинг” АД

Управителният съвет на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, ЕИК: 121575489, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа свиква редовно общо събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД на 27.06.2024 г. от 11:00 часа местно време по седалището на дружеството (8:00 UTC), което ще се проведе в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, търговски център „Софарма Бизнес Тауърс”, партер, Софарма Ивент Център. Заседанието на общото събрание ще се проведе присъствено.

При липса на кворум за провеждането на общото събрание на първата обявена дата, то ще се проведе на 17.07.2024 г. от 11:00 часа местно време по седалището на дружеството (8:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред. Второто заседание е законно, независимо от представения на него капитал.