„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява, че Изпълнителният съвет на Националната банка на Молдова реши единодушно да преустанови надзорния режим, осъществяван над BC „Moldindconbank” S.A. / “Doverie – obedinen holding” JSC announces that the Executive Committee of the National Bank of Moldova decided unanimously to lift the early intervention regime at BC „Moldindconbank” S.A.

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява, че Изпълнителният съвет на Националната банка на Молдова реши единодушно да преустанови надзорния режим, осъществяван над BC „Moldindconbank” S.A. / “Doverie – obedinen holding” JSC announces that the Executive Committee of...

„Доверие – обединен холдинг“ АД обявява финансовите резултати за 2019 г. на B.C. „Moldindconbank“ S.A. / “Doverie – obedinen holding” J.S.C. announces the financial results for 2019 of BC “Moldindconbank” S.A.

„Доверие – обединен холдинг“ АД обявява финансовите резултати за 2019 г. на B.C. „Moldindconbank“ S.A.“Doverie – obedinen holding” J.S.C. announces the financial results for 2019 of BC “Moldindconbank” S.A.УведомлениеAnnouncement ← На 29.01.2020 г. се...

На 29.01.2020 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите на BC “Moldindconbank” S.A. / On January 29, 2020, took place the Extraordinary General Meeting of Shareholders of BC “Moldindconbank” S.A.

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява, че на 29.01.2020 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите на BC “Moldindconbank” S.A. в централата на Банката в гр. Кишинев, ул. „Armeneasca“ № 38.„Doverie – obedinen holding” J.S.C. announces that on...

Междинен неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2019 г.

„Доверие – обединен холдинг” АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ – София АД и в X3News междинен финансов отчет към 31.12.2019 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „Доверие – обединен холдинг” АД гр. София, район...

Извънредно общо събрание на акционерите на BC “Moldindconbank” S.A. / Extraordinary General Meeting of the shareholders of BC „Moldindconbank“ S.A.

На 29.01.2020 г. ще се проведе извънредно общо събрание на акционерите на BC “Moldindconbank” S.A., на което, един от въпросите от дневния ред, който ще бъде обсъден, е избирането на членове на Надзорния съвет. On 29.01.2020 will be held the Extraordinary General...

Одобрен нов Надзорен съвет на B.C. Moldindconbank S.A.

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява, че на 29.11.2019 г. беше одобрен новият Надзорен съвет на B.C. Moldindconbank S.A. „Доверие – инвест“ ЕАД – дъщерно дружество на „Доверие – обединен холдинг“ АД, притежава 77,63% от капитала на B.C. Moldindconbank...

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2019 г.

„Доверие – обединен холдинг” АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2019 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „Доверие – обединен холдинг” АД, гр. София,...

Междинен неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2019 г.

„Доверие – обединен холдинг” АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 30.09.2019 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „Доверие – обединен холдинг” АД гр. София, район Изгрев,...