B.C. Moldindconbank S.A. отчита стабилни резултати

11 юли 2022

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на месец Май 2022 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A.  реализира стабилни финансови резултати.

Приходите от дейността нарастват с 54% спрямо аналогичния период на миналата година, като са в размер на 73,8 млн. лева.

Нетната печалба е в размер на 35 млн. лева, което е с 80% повече спрямо май 2021 г.

Активите на банката са 2 271 млн. лева. Депозитната база е 1 700 млн. лева. Банката продължава да е водеща в  банковата система на Молдова с пазарен дял около 20%, което и отрежда втора позиция.

Показаните резултати към момента гарантират стабилност на банката в условията на военна и икономическа криза.