B.C. Moldindconbank S.A. стартира силно годината

от 4 мар. 2021Новини0 коментари

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на месец Януари 2021 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A. стартира година с много силни резултати.

Приходите от дейността нарастват с над 5% спрямо аналогичния период на миналата година, като са в размер на 9,2 млн. лева.

Нетната печалба за първия месец на годината е в размер на 4,9 млн. лева, което е 50% повече от година по-рано.

Активите на банката са 1 987 млн. лева, като кредитния портфейл намалява, за сметка на по-голям ръст в депозитната база. Банката затвърждава втората си позиция в банковата система на Молдова с пазарен дял от 20%, като отново е лидер по операции с банкови карти и безкасови плащания.

През текущата година очакванията за продължаване на положителната тенденция наблюдавана през 2020 г. и добре балансиран кредитен портфейл.

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ НА MOLDINDCONBANK МОЛДОВА