B.C. Moldindconbank S.A. със стабилни резултати за полугодието

10 авг. 2022

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че за първото полугодие на 2022 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A.  запазва стабилна тенденция в подобрение на резултатите си.

Приходите от дейността нарастват с близо 60% на годишна база, като размера им достига 93,4 млн. лева.

Нетната печалба нараства с внушителните 77% спрямо аналогичния период на предходната година и в размер на 43,3 млн. лева.

Активите на банката са 2 359 млн. лева, а депозитите 1 782 млн. лева. Банката продължава да е водеща в  банковата система на Молдова с пазарен дял от над 20%, което и отрежда втора позиция.