B.C. Moldindconbank S.A. с нов рекорден ръст в печалбата

6 окт. 2021

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на месец Август 2021 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A.  продължава да постига силни резултати.

Приходите от дейността нарастват с 20% на годишна база, като размера им достига 83,8 млн. лева.

Нетната печалба постига изключителен ръст от 40% спрямо аналогичния период на предходната година и в размер на 36,6 млн. лева.

Активите на банката са 2 150 млн. лева, а депозитите 1 649 млн. лева. Банката продължава да е водеща в  банковата система на Молдова с пазарен дял от 20,2%, което и отрежда втора позиция.

Резултати на банката са повече от задоволителни, надминавайки очакванията.

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ НА MOLDINDCONBANK МОЛДОВА