B.C. Moldindconbank S.A. увеличава печалбата на годишна база

от 6 апр. 2021Новини0 коментари

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на месец Февруари 2021 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A.  отчита ръст в резултатите си на годишна база.

Приходите от дейността нарастват с 15,9% спрямо аналогичния период на миналата година, като са в размер на 17,8 млн. лева.

Нетната печалба за първия месец на годината е в размер на 7,2 млн. лева, което е с 13,2% повече спрямо февруари 2020 г.

Активите на банката са 1 969 млн. лева. Депозитната база нараства с близо 15%. Банката продължава да е водеща в  банковата система на Молдова с пазарен дял от 20,51%, което и отрежда втора позиция.

Показаните резултати през първите два месеца на текущата година, доказват че банката се справя много добре в условията на икономическа криза и за момента затвърждават очакванията за силна година.

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ НА MOLDINDCONBANK МОЛДОВА