B.C. Moldindconbank S.A. увеличава печалбата с близо 30 млн. лева за една година.

2 фев. 2022

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на 2021 г. дъщерното дружество B.C. Moldindconbank S.A. отчита много силни резултати.
Приходите от дейността нарастват с 36% спрямо 2020 г., достигайки до 144 млн. лева.
Нетната печалба е в размер на 69 млн. лева, което е невероятен ръст със 73,3% за една година.
Активите на банката достигат 2 377 млн. лева. Кредитната и депозитната база нараства съответно с 50% и 21%. Банката затвърждава втората си позиция в банковата система на Р Молдова с пазарен дял от 20,6%.
MICB изпраща една изключително силна година, въпреки глобалната икономическа и политическа несигурност. Резултатите затвърждават успешната инвестицията направена от Доверие-Обединен холдинг АД .