B.C. Moldindconbank S.A. удвоява печалбата спрямо година по-рано

11 ян. 2022

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на месец ноември на 2021 г. дъщерното дружество BC Moldindconbank S.A. постига двоен ръст на печалбата си.
Приходите от дейността нарастват с над 20% спрямо аналогичния период на миналата година, като са в размер на 128,3 млн. лева.
Нетната печалба за полугодието е в размер на 61 млн. лева, което е двоен ръст спрямо година по-рано, когато печалбата е била 36,7 млн. лева.
Активите на банката са 2 313 млн. лева. Депозитната база е в размер на 1 782 млн. лева. Банката продължава да е водеща в банковата система на Молдова с пазарен дял от 20,6%, което ѝ отрежда втора позиция.