Междинен финансов отчет към 30.09.2015 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 30/09/2015 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД...

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ „ДОВЕРИЕ-ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 04/09/2015г. Българска народна банка отказа на „Индустриален Холдинг Доверие“ АД – дъщерно дружество на „Доверие Обединен Холдинг“ АД издаването на одобрение за придобиване на акционерен дял в размер на 99.53% от капитала на „Токуда...

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2015 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 30/06/2015 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН...

Междинен финансов отчет към 30.06.2015 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 30/06/2015 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД...

„Индустриален холдинг – Доверие“ АД сключи договор за придобиване на мажоритарен пакет от „Токуда банк“ АД

Дъщерното дружество на „Доверие – Обединен холдинг“ АД – „Индустриален холдинг – Доверие“ АД, подписа предварителен договор за закупуване на 99.53% от капитала на „Токуда Банк“ АД. Продавач на акциите е дружеството...

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2015 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 31/03/2015 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН...

Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News своя Годишен консолидиран финансов отчет към 31/12/2014 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН...

Междинен финансов отчет към 31.03.2015 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 31/03/2015 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД...

Годишен финансов отчет към 31.12.2014 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News своя Годишен финансов отчет към 31/12/2014 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“...

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 31/12/2014 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН...

Междинен финансов отчет към 31.12.2014 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 31/12/2014 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД...

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2014 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 30/09/2014 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН...