Решения на извънредното общо събрание на акционерите на BC Moldindconbank S.A.

22 фев. 2024

Информираме Ви, че „Доверие – инвест“ ЕАД бе официално уведомено за резултатите от проведеното на 22.02.2024 г. извънредно общо събрание на акционерите на BC “Moldindconbank“ S.A.

Уведомление