News

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2020 г.

„Доверие – обединен холдинг” АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ – София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2020 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „Доверие – обединен холдинг” АД гр. София,...

Moldindconbank S.A. follows an upward trend in its results

Moldindconbank S.A. follows an upward trend in its results Doverie – obedinen holding JSC announces that of the end of  third quarter of 2020 the subsidiary B.C. Moldindconbank S.A. continues to follow an upward trend in its financial results. The operating profit of...