Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

29 ное. 2022

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата на „Доверие – обединен холдинг“ АД: www.doverie.bg, секция „За инвеститори“, раздел „Финансови отчети“, както и на място в офиса на дружеството на адрес: гр. София, ж. к. „Дианабад“, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, търговски център „Софарма Бизнес Тауърс“, офис сграда А, ет. 7, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.