„Българско вино” ООД

„Меди Вали” е винарски комплекс, изграден в село Смочево, област Кюстендил. Състои се от модерна винарска изба и повече от 370 дка лозови масиви. Голяма част от вината, произведени във винарната, са отличени с престижни награди на национални и международни изложения. Комплексът „Меди Вали” е избран за изба на годината за 2016 г.

  • ЕИК: 123576718
  • Размер на капитала: 4 733 850 (четири милиона седемстотин тридесет и три хиляди осемстотин и петдесет) лева, разпределени в 94 677 дяла на стойност от 50 лв. всеки.
  • Дял на Доверие обединен холдинг АД: Пряко притежание – 3 639 дяла или 3,84% от капитала на дружеството; чрез свързани лица – „Индустриален холдинг – Доверие” АД – 91 038 дяла или 96,16% от капитала на дружеството.

WEB адрес