„Българско вино” ООД

„Меди Вали” е винарски комплекс, изграден в село Смочево. Състои се от модерна винарска изба и повече от 370 дка лозови масиви. Голяма част от вината, произведени във винарната, са отличени с престижни награди на национални и международни изложения. Комплексът „Меди Вали” е изба на годината за 2016 г.

  • ЕИК: 123576718
  • Размер на капитала: 4 733 850 (четири милиона седемстотин тридесет и три хиляди осемстотин и петдесет) лева – 94 677 дяла със стойност по 50 лв. всеки.
  • Дял на Доверие обединен холдинг АД: Притежава пряко 3,84% или 3 639 дяла от капитала на дружеството и чрез „Индустриален холдинг – Доверие” АД 96,16% от гласовете в общото събрание на съдружниците или 91 038 дяла.

WEB адрес