„Доверие – грижа” ЕАД

„Доверие – грижа“ ЕАД произвежда перилни, почистващи и миещи препарати с марката ИЗИ. Фирмата притежава две модерни производствени фабрики. Прахът за пране на „Доверие – грижа” ЕАД се произвежда по най-модерна и иновативна технология.

  • ЕИК: 204956297
  • Размер на капитала: 1 250 000 (един милион двеста и петдесет хиляди) лева, разпределен в 25 000 акции с номинална стойност от 50 лева всяка.
  • Дял на „Доверие – обединен холдинг” АД: Пряко притежание на 100% от капитала на дружеството.

WEB адрес