„Доверие – грижа” ЕАД

„Доверие – грижа“ ЕАД произвежда перилни, почистващи и миещи препарати с марката ИЗИ. Фирмата притежава две модерни производствени фабрики. Прахът за пране на „Доверие – грижа” ЕАД се произвежда по най-модерната и иновативна технология в света.

  • ЕИК: 204956297
  • Размер на капитала: 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева, разпределен в 5 000 акции по 50 лева.
  • Дял на „Доверие – обединен холдинг” АД: Притежание пряко на 100% от капитала на дружеството или 5 000 акции по 50 лева.

WEB адрес