„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД

Ежедневно работим за вашето доверие

„Доверие – обединен холдинг” АД е една от най-големите холдингови структури в България, обединяваща множество дружества от различни отрасли на икономиката в няколко населени места на територията на България и BC Moldindconbank S.A. – втората по големина банка в Република Молдова. „Доверие – обединен холдинг” АД е публично дружество, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса.

Актуални новини

Междинен неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com междинен неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата...

Подновяване на мандата на Управителния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД

Уведомяваме Ви за преизбирането на членовете на Управителния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД за нов 5-годишен мандат, считано от датата на решението на Надзорния съвет на дружеството. Подновяването на мандата на Управителния съвет е вписано в Търговския...

B.C. Moldindconbank S.A. с печалба от 66 млн. лева

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към месец Август 2022 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A.  реализира печалба от 66 млн. лева, което е с 30 млн. лева повече в сравнение с година по – рано. Приходите от дейността нарастват с 60% на годишна...

МЕДИЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ

Десетте акции на 2022 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД заема третото място в класацията за най-перспективни инвестиции на Българската фондова борса за 2022 г. В традиционната годишна анкета на „Капитал“ анализаторите изтъкват добрите резултати…

Десетте акции на 2021 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД е новият лидер в предпочитанията на брокери и портфолио мениджъри за инвестиции на Българската фондова борса през следващата година. Издигането на холдинга в класацията…

БФБ - София
(DUH/5DOV) 2022-11-26
Валута BGN
Продава
Купува

За „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД

Вашето доверие е нашият стимул

Основната инвестиционна цел на „Доверие – обединен холдинг“ АД е нарастване пазарната цена на акциите и възможността за осигуряване доход от дивиденти на акционерите.

В тази връзка усилията са насочени към:

  • Инвестиране и управление на рентабилни предприятия;
  • Иновации в производствените технологии;
  • Освобождаване на парични ресурси от „мъртви” активи и насочването им за придобиване на ново производствено оборудване;
  • Продажба на миноритарни пакети акции и концентриране на ресурсите при най-добри пазарни условия;

Виж повече

Дружества

„Доверие – брико” АД

„Хидроизомат” АД

„МБАЛ Доверие” АД

BC MOLDINDCONBANK S.A.

„Българско вино” ООД

„ОЗОФ Доверие ЗАД” АД

Заедно, с взаимно доверие, продължаваме напред

За инвеститори