„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД 

Ежедневно работим за вашето доверие

„Доверие – обединен холдинг” АД е една от най-големите холдингови структури в България, обединяваща множество дружества от различни отрасли на икономиката в няколко населени места на територията на България. „Доверие – обединен холдинг” АД е публично дружество, чийто акции се търгуват на Българската фондова борса.

Дружества

„Доверие – брико” АД

„Хидроизомат” АД

„МБАЛ Доверие” АД

BC MOLDINDCONBANK S.A.

„Българско вино” ООД

„ОЗОФ Доверие ЗАД” АД

БФБ - София
(5DOV/DOVUHL) 2020-11-28
Валута BGN
Продава
Купува

За „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД

Вашето доверие е нашият стимул

Основната инвестиционна цел на ДОХ АД е нарастване пазарната цена на акциите и възможността за осигуряване доход от дивиденти на акционерите.

В тази връзка усилията са насочени към:

  • Инвестиране и управление на рентабилни предприятия;
  • Иновации в производствените технологии;
  • Освобождаване на парични ресурси от „мъртви” активи и насочването им за придобиване на ново производствено оборудване;
  • Продажба на миноритарни пакети акции и концентриране на ресурсите при най-добри пазарни условия;

Виж повече

Актуални новини

Молдиндконбанк отново със силни резултати / Moldindconbank S.A. again with strong results

Молдиндконбанк отново със силни резултати „Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на месец Октомври 2020 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A. отново отчита силни финансови резултати. Оперативната печалба на банката е 57 млн. лева, а нетната...

Междинен неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2020 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ – София АД и в X3News междинен финансов отчет към 30.09.2020 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „Доверие – обединен холдинг“ АД гр. София, район Изгрев,...

Молдиндконбанк следва възходяща тенденция в резултатите си

Молдиндконбанк следва възходяща тенденция в резултатите си „Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към на трето тримесечие дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A. продължава да следва възходяща тенденция във финансовите си резултати. Оперативната печалба...

Заедно, с взаимно доверие, продължаваме напред

За акционери