„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД

Ежедневно работим за вашето доверие

„Доверие – обединен холдинг” АД е една от най-големите холдингови структури в България, обединяваща множество дружества от различни отрасли на икономиката в няколко населени места на територията на България и BC Moldindconbank S.A. – втората по големина банка в Република Молдова. „Доверие – обединен холдинг” АД е публично дружество, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса.

Актуални новини

Уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделки от 27.06.2024 г....

Проведено общо събрание на акционерите на „Доверие – обединен холдинг“ АД

На 27 юни 2024 г. в гр. София се проведе редовно общо събрание на акционерите на „Доверие – обединен холдинг“ АД. Уведомяваме Ви за решенията, приети на заседанието на общото събрание. Уведомление за приети от РОСА решенияПрезентация - "Доверие - обединен холдинг"...

МЕДИЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ

Десетте акции на 2024 г.

Доверие – обединен холдинг“ АД заема четвъртото място в ежегодната анкета на в-к „Капитал“ за най-перспективни инвестиции на Българската фондова борса за предстоящата година. През 2024 г. финансовите експерти очакват позитивно развитие на банковия сектор в Молдова и все така стабилни резултати …

Десетте акции на 2023 г.

За четвърта поредна година „Доверие – обединен холдинг“ АД намери място в класацията на в-к „Капитал“ за най-добрите инвестиции на българския капиталов пазар за 2023 г. Шестата позиция на компанията се дължи на прогнозите на брокери и портфолио мениджъри за намаляване на геополитическия риск през следващите …

Десетте акции на 2022 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД заема третото място в класацията за най-перспективни инвестиции на Българската фондова борса за 2022 г. В традиционната годишна анкета на „Капитал“ анализаторите изтъкват добрите резултати…

БФБ
(DUH/5DOV) 2024-07-22
Валута BGN
Продава
Купува

За „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД

Вашето доверие е нашият стимул

Основната инвестиционна цел на „Доверие – обединен холдинг“ АД е нарастване пазарната цена на акциите и възможността за осигуряване доход от дивиденти на акционерите.

В тази връзка усилията са насочени към:

  • Инвестиране и управление на рентабилни предприятия;
  • Иновации в производствените технологии;
  • Освобождаване на парични ресурси от „мъртви” активи и насочването им за придобиване на ново производствено оборудване;
  • Продажба на миноритарни пакети акции и концентриране на ресурсите при най-добри пазарни условия;

Виж повече

Дружества

„Доверие – брико” АД

„Хидроизомат” АД

„МБАЛ Доверие” АД

BC MOLDINDCONBANK S.A.

„Българско вино” ООД

„ОЗОФ Доверие ЗАД” АД

Заедно, с взаимно доверие, продължаваме напред

За инвеститори