Дружества

„Доверие – обединен холдинг“ АД е холдингово дружество, обединяващо компании, които развиват своята дейност в сферата на банковото дело, здравеопазване, винопроизводство, строителство, битова химия, търговия на дребно със стоки за бита, отдаване под наем на движими и недвижими активи и др. От създаването си до днес активите и успехите на дружеството се увеличават многократно.

  • Здравеопазване
  • Винопроизводство
  • Банково дело
  • Търговия
  • Строителство
  • Битова химия
  • Oтдаване под наем на движими и недвижими активи