Решения на общото събрание на акционерите на BC Moldindconbank S.A.

16 юни 2023

Информираме Ви, че „Доверие – инвест“ ЕАД бе официално уведомено за резултатите от проведеното на 16.06.2023 г. редовно общо събрание на акционерите на BC “Moldindconbank“ S.A.

Уведомление