Решения на общото събрание на акционерите на BC Moldindconbank S.A.

28 юни 2024

Информираме Ви за резултатите от проведеното на 28.06.2024 г. редовно общо събрание на акционерите на BC “Moldindconbank“ S.A.

Уведомление – решения на РОСА на BC “Moldindconbank“ S.A.