B.C. Moldindconbank S.A. увеличава печалбата на годишна база

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на месец Февруари 2021 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A.  отчита ръст в резултатите си на годишна база. Приходите от дейността нарастват с 15,9% спрямо аналогичния период на миналата година, като...

Годишен финансов отчет към 31.12.2020 г.

„Доверие – обединен холдинг” АД представи на Комисията за финансов надзор, на „Българска фондова борса” АД и в X3News годишен финансов отчет към 31.12.2020 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „Доверие – обединен холдинг” АД на адрес:...

Решение на Управителния съвет за увеличаване на капитала

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява, че на свое заседание от 09.03.2021 г. Управителният съвет на дружеството взе решение за увеличаване на капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК. Протокол на УС...

B.C. Moldindconbank S.A. стартира силно годината

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на месец Януари 2021 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A. стартира година с много силни резултати. Приходите от дейността нарастват с над 5% спрямо аналогичния период на миналата година, като са в...

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г.

„Доверие – обединен холдинг” АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ – София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса „Доверие – обединен холдинг” АД гр. София,...

Междинен неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ – София АД и в X3News междинен финансов отчет към 31.12.2020 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „Доверие – обединен холдинг“ АД гр. София, район Изгрев,...

Молдинконбанк приключва годината с 40 млн. лева печалба

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A. приключва годината с много добри резултати. Оперативната печалба на банката е 70 млн. лева, а отчетената нетната печалба е в размер на 41 млн. лева. Приходите от дейността са...