Молдиндконбанк отново със силни резултати / Moldindconbank S.A. again with strong results

Молдиндконбанк отново със силни резултати „Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на месец Октомври 2020 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A. отново отчита силни финансови резултати. Оперативната печалба на банката е 57 млн. лева, а нетната...

Междинен неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2020 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ – София АД и в X3News междинен финансов отчет към 30.09.2020 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „Доверие – обединен холдинг“ АД гр. София, район Изгрев,...

Молдиндконбанк следва възходяща тенденция в резултатите си

Молдиндконбанк следва възходяща тенденция в резултатите си „Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към на трето тримесечие дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A. продължава да следва възходяща тенденция във финансовите си резултати. Оперативната печалба...

Молдиндконбанк продължава да отчита силни резултати / Moldindconbank S.A. continues to report strong results

Молдиндконбанк продължава да отчита силни резултати „Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на месец Август 2020 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A. продължава да отчита силни финансови резултати. Оперативната печалба на банката достига...

Молдиндконбанк със стабилни резултати в кризата / Moldindconbank with sound results during the crisis

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява, че за първите 7 месеца на 2020 година, дъщерното дружество B.C. Moldindconbank S.A. демонстрира позитивна динамика на финансовите си индикатори и нивата на печалба, а именно: Оперативната печалба на банката е в размер на 37,6...

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2020 г.

​ „Доверие – обединен холдинг” АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ – София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2020 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса „Доверие – обединен холдинг” АД гр. София,...