Новини

B.C. Moldindconbank S.A. със стабилни резултати за полугодието

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че за първото полугодие на 2022 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A.  запазва стабилна тенденция в подобрение на резултатите си. Приходите от дейността нарастват с близо 60% на годишна база, като размера им...

Междинен неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com междинен неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата...

Нов член на Надзорния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД

Уведомяваме Ви за промяна в състава на Надзорния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД, вписана в Търговския регистър под № 20220712162127 от 12.07.2022 г., а именно: Съгласно решение на общото събрание на акционерите на „Доверие – обединен холдинг“ АД от...

B.C. Moldindconbank S.A. отчита стабилни резултати

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на месец Май 2022 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A.  реализира стабилни финансови резултати. Приходите от дейността нарастват с 54% спрямо аналогичния период на миналата година, като са в размер на...

Уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделки от 30.06.2022 г....

Проведено общо събрание на акционерите на „Доверие – обединен холдинг“ АД

  На 30 юни 2022 г. в гр. София се проведе редовно общо събрание на акционерите на „Доверие – обединен холдинг“ АД. Уведомяваме Ви за решенията, приети на заседанието на общото събрание. Уведомление за приети от РОСА решения Презентация – „Доверие – обединен...

Решения на общото събрание на акционерите на BC Moldindconbank S.A.

Информираме Ви, че „Доверие – инвест“ ЕАД бе официално уведомено за резултатите от проведеното на 15.06.2022 г. редовно общо събрание на акционерите на BC “Moldindconbank“ S.A. Уведомление – решения на ОСА на BC „Moldindconbank“...

Уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделкa от 13.06.2022 г....

Уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделки от 10.06.2022 г....